Usługi

Umowy handlowe

Doradzamy w zakresie konstruowania umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Wspieramy i reprezentujemy klientów w procesie negocjacji umów. W toku prac, omawiamy z klientami modele biznesowe i cele gospodarcze przedsięwzięcia, rozpoznajemy i zabezpieczamy ryzyka z nimi związane i proponujemy optymalne rozwiązania.

Przygotowujemy i wprowadzamy do obrotu ogólne warunki sprzedaży i/lub świadczenia usług.

Wieloletnia praktyka w doradztwie dla klientów z różnych sektorów gospodarki (m.in. FMCG, spożywczego, motoryzacyjnego, chemicznego i nowych technologii) i wysoki poziom ekspertyzy w zakresie prawa podatkowego pozwala nam zaproponować rozwiązania z jednej strony uwzględniające realia prawne, a z drugiej specyfikę konkretnej branży.

Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy naszych klientów oraz zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.