Usługi

Spory sądowe

Zapewniamy pełną obsługę prawną spraw procesowych. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach sporów sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasza pomoc obejmuje przygotowanie i omówienie strategii procesowej, postępowanie o zabezpieczenie w celu najszybszego udzielenia ochrony roszczeniom naszych klientów, przygotowanie pism procesowych w toku postępowania, negocjowanie ugód sądowych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych.