Usługi

Prawo sportowe

Jednym z obszarów, w którym doradzamy jest szeroko pojęte prawo sportowe. Specjalizacja ta jest wynikiem zainteresowań Partnerów oraz pracowników Kancelarii. Połączenie tych zainteresowań z pasją i doświadczeniem na wielu płaszczyznach prawa i biznesu pozwoliło na stworzenie wyjątkowych warunków do udzielania skutecznego wsparcia prawnego zawodnikom, klubom sportowym oraz inwestorom.

Istotną wartością dodaną naszej działalności jest analiza zagadnień z dziedzin sportowych także pod kątem podatkowym - nasi Klienci otrzymują gotowe rozwiązania prawne i podatkowe, co powoduje zwiększenie korzyści płynących z danej transakcji na każdym etapie realizacji projektu.

Nasze doświadczenie to m.in. reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych przed polskimi i międzynarodowymi sportowymi trybunałami arbitrażowymi, negocjacje inwestorskie oraz transferowe, sporządzanie kontraktów zgodnych z wewnętrznymi przepisami danych dyscyplin, tworzenie i zmiany statutów i wewnętrznych regulaminów klubowych, przeprowadzenie wewnętrznych audytów zgodności zasad funkcjonowania z przepisami związkowymi, przygotowywanie klubów do kontroli z ramienia międzynarodowych federacji, tworzenie regulaminów zawodów sportowych.

Funkcjonowanie klubów sportowych to dużo więcej niż tylko działalność stricte sportowa – nasze wsparcie prawne obejmuje również bieżące doradztwo prawne, obsługę korporacyjną, tworzenie i negocjowanie umów, w tym umów licencyjnych, sponsorskich i menedżerskich, reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych, tworzenie regulaminów loterii promocyjnych i analiz prawnych. Szczególną uwagę przykładamy do ochrony i rozwijania własności intelektualnej, w tym znaków towarowych.

Zachęcamy do kontaktu.

Pomoc prawna w zakresie prawa sportowego świadczona jest także w języku angielskim.