Usługi

Prawo pracy

Doradzamy w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym rozwiązywania sporów pracowniczych, również na drodze postępowań sądowych. Opracowujemy regulaminy pracy i wynagrodzeń, dokumentację pracowniczą, w tym umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie, klauzule dotyczące praw autorskich.

Pomagamy w przeprowadzaniu restrukturyzacji zatrudnienia, której częścią są zwolnienia grupowe i indywidualne. Pomagamy w budowaniu polityki przedsiębiorstwa minimalizującej ryzyka roszczeń oparte o mobbing i dyskryminację. Obsługujemy przedsiębiorców w zakresie legalizacji pracy i pobytu pracowników obcokrajowców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, często uzupełniamy nasze usługi o niezbędne doradztwo podatkowe.