Usługi

Postępowania karne skarbowe

Reprezentujemy przedsiębiorców i podmioty indywidualne w sprawach odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe.

Nasze doradztwo zmierza do minimalizacji ryzyka naruszenia przepisów karnoskarbowych poprzez przeprowadzanie audytu wewnętrznego, przygotowywanie właściwych procedur oraz weryfikację ich stosowania, jak również reprezentację klientów na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.