Usługi

Obsługa korporacyjna

Oferujemy doradztwo prawne dla spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów działających na rynku polskim. Służymy pomocą przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw, a także fundacji i stowarzyszeń.

Oferujemy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a w szczególności organizację
i przeprowadzanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, podwyższania i obniżania kapitału, umarzania i zastawiania udziałów i akcji, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego.

Doradzamy w zakresie procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji przedsiębiorców, transakcji sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Przeprowadzamy due diligence w ramach transakcji, zarówno na rzecz sprzedającego, jak i kupującego.

We współpracy z Accreo doradzamy klientom w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na planowane inwestycje.