Usługi

Likwidacje i postępowanie upadłościowe

Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej i skutecznej formy zakończenia prowadzenia działalności. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu likwidacji spółek kapitałowych i osobowych, jak również innych podmiotów działających na polskim rynku (oddziały i przedstawicielstwa).

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w tym w szczególności, skuteczną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zarówno w opcji układowej, jak i likwidacyjnej. W tym zakresie, świadczymy kompleksowe usługi począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej, przez wybór optymalnej ścieżki postępowania, poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po czynności w toku postępowania upadłościowego i negocjacje z wierzycielami.

Opracowujemy scenariusze restrukturyzacji poza procedurą upadłościową, w tym negocjujemy warunki restrukturyzacji zadłużenia oraz doradzamy przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta. Doradzamy także przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości.