Usługi

Doradztwo Prawne

Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy sp. k. to kancelaria prawna oferująca kompleksowe doradztwo zarówno przedsiębiorcom polskim jak i zagranicznym na wszystkich etapach realizacji strategii biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa handlowego, transakcji fuzji i przejęć, szeroko rozumianego prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. Nasi prawnicy reprezentują klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym, a także trybunałami arbitrażowymi.

Zespół Accreo Legal świadczy doradztwo w zakresie:

  •  obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych;
  • planowania i realizacji procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji przedsiębiorców, transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
  • konstruowania umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym;
  • obsługi prawnej we wszystkich aspektach obrotu nieruchomościami;
  • pomocy prawnej we wszystkich obszarach polskiego i europejskiego prawa konkurencji;
  • ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz praw autorskich;
  • indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym restrukturyzacji zatrudnienia i sporów pracowniczych;
  • opracowywania strategii procesowej i prowadzenia wszelkich sporów sądowych i arbitrażowych, a także przed organami administracji.