Usługi

Specjalne strefy ekonomiczne

Doradzamy przedsiębiorcom strefowym na wszystkich etapach prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) – począwszy od rozpoczęcia inwestycji, aż po zakończenie korzystania ze zwolnienia strefowego.

Pomagamy rozwiązać istotne problemy podatkowe związane z działalnością strefową – pomagamy unikać pułapek prawnych i wskazujemy jak najkorzystniej rozliczać się w SSE. Na bieżąco monitorujemy zmiany legislacyjne, jak również praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych – tak, aby informować przedsiębiorców strefowych o istotnych zmianach dotyczących ich funkcjonowania.

Przykładowe obszary, w których wspieramy podmioty strefowe, to:

  •  projektowanie i wdrażanie procedur dotyczących rozliczania wydatków inwestycyjnych, przychodów i kosztów oraz gromadzenia niezbędnej dokumentacji;
  • wskazywanie, jak alokować przychody i koszty jako zwolnione z podatku dochodowego lub opodatkowane tym podatkiem;
  • pomoc w dyskontowaniu pomocy publicznej i wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę;
  • wykorzystanie cen transferowych dla jak najkorzystniejszego ukształtowania rozliczeń obejmujących podmioty lub jednostki organizacyjne w strefie;
  • uzyskiwanie interpretacji indywidualnych w istotnych dla przedsiębiorców sprawach;
  • przeprowadzanie przeglądów prawnopodatkowych, koncentrujących się na zagadnieniach strefowych;
  • bieżące kontakty z zarządzającymi daną SSE oraz odpowiednimi organami podatkowymi;
  • prowadzenie postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych.