Usługi

Postępowanie podatkowe i sądowe

Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych już od najwcześniejszych etapów postępowania. Doradzamy podatnikom w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Wykorzystujemy takie narzędzia, jak indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego czy wnioski o stwierdzenie nadpłaty – za ich pomocą staramy się zabezpieczyć pozycję podatkową naszych klientów przy jak najkorzystniejszym ukształtowaniu ich rozliczeń. Łączymy przy tym praktyczną wiedzę, znajomość procedury, orzecznictwa sądów i praktyki organów podatkowych ze zrozumieniem działalności klienta
i środowiska biznesowego, w którym działa.

Staramy się rozstrzygać spory podatkowe na wczesnym etapie postępowania i z jak najkorzystniejszym wynikiem dla klienta. Jednocześnie dbamy o to, aby koszty po jego stronie – zarówno związane z ponoszeniem wydatków np. na opłaty sądowe, jak i czas poświęcony na uczestnictwo w sporze – były jak najmniejsze.

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

  • badaniu metodologii rozliczeń i identyfikowanie, w jakim zakresie możliwe jest odzyskanie nadpłaty lub zwrotu podatku;
  • prowadzeniu postępowań w celu odzyskiwania nadpłat i zwrotów;
  • zabezpieczaniu pozycji klienta poprzez uzyskiwanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • pomocy i reprezentowaniu klientów w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej – w celu wyjaśnienia wątpliwości i obrony stanowiska klienta już na najwcześniejszym etapie;
  • bieżących kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi;
  • przygotowaniu pism takich jak zastrzeżenia do protokołu kontroli, zażalenia, odwołania, skargi, skargi kasacyjne – aż do etapu skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego;
  • występowaniu w imieniu klienta na rozprawach przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi.