Usługi

Polityka cen transferowych

Powszechnym zjawiskiem w bieżącej działalności gospodarczej są transakcje z podmiotami powiązanymi. Określenie rynkowego poziomu cen usług i towarów będących przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. wchodzącymi w skład grupy kapitałowej) jest niezwykle istotne z uwagi na ryzyko zakwestionowania przez ograny podatkowe cen stosowanych w takich transakcjach. Jednocześnie, ceny transferowe mogą być ważnym narzędziem planowania podatkowego.

Usługi Accreo w zakresie cen transferowych nakierowane są na zaproponowanie naszym klientom takiego rozwiązania, które zminimalizuje ryzyko kwestionowania wysokości cen, jest zgodne z celami biznesowymi, a także pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści podatkowych.

Zakres usług oferowanych przez Accreo obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego w obszarze cen transferowych;
  • określanie kluczowych obszarów ryzyka;
  • przygotowanie analizy podziału funkcji i ryzyk w ramach transakcji wykonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • pomoc przy ustalaniu prawidłowych metod określenia cen towarów i usług w transakcjach z udziałem podmiotów powiązanych;
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych;
  • przygotowanie porównawczej analizy ekonomicznej i wsparcie w gromadzeniu dowodów potwierdzających rynkowy charakter transakcji;
  • przygotowanie i pomoc we wdrożeniu prawidłowej metodologii cen transferowych w transakcjach krajowych i międzynarodowych;
  • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, w tym przygotowanie dokumentacji potwierdzającej stanowisko podatnika.