Usługi

Podatek VAT i akcyza

Problematyka opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) stała się w ostatnich latach jednym
z najbardziej istotnych zagadnień dla przedsiębiorców, zarówno z punktu widzenia bieżącej działalności, jak również długoterminowych celów biznesowych. Z naszego doświadczenia wynika również, że jest to obszar rozliczeń podatkowych, który generuje obecnie największe ryzyko kontroli w spółkach oraz stwierdzenia zaległości podatkowych.

Accreo posiada bogate doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobyte podczas doradztwa przy specjalistycznych projektach związanych z VAT. Wykorzystując nasze umiejętności, wspieramy naszych klientów zarówno w rozwiązywaniu codziennych bieżących problemów, jak i planowaniu złożonych operacji biznesowych. Nasze działania ukierunkowane są również na ograniczenie ryzyka podatkowego i stworzenie najkorzystniejszego modelu biznesowego, który może przynieść oszczędności.

Przykładowy zakres naszej działalności w zakresie VAT obejmuje:

 • doradztwo oraz bieżącą analizę w zakresie rozliczeń transakcji krajowych i transgranicznych, mające na celu identyfikację ryzyk podatkowych oraz opracowanie optymalnych rozwiązań przepływów towarów i usług oraz struktury należności VAT;
 • rozliczenia podatku naliczonego VAT (m.in. procedury zwrotu bezpośredniego VAT, rozliczenia podatku VAT naliczonego z użyciem współczynnika, zwrot podatku podmiotom zagranicznym);
 • przygotowanie deklaracji podatkowych VAT, informacji podsumowujących i formularzy Intrastat (usługi typu VAT compliance);
 • prowadzenie przeglądów podatkowych, w tym badanie prawidłowości działania systemów informatycznych klienta dla celów raportowania VAT;
 • wsparcie we wdrażaniu międzynarodowych modeli transakcji towarowych i usługowych, upraszczających rozliczenia VAT;
 • informowanie o zmianach w regulacjach podatkowych, jak i ciekawych stanowiskach organów bądź sądów; 
 • ocenę skutków dokonywanych transakcji i pomoc w znalezieniu potencjalnych uproszczeń;
 • przedstawicielstwo podatkowe międzynarodowych podmiotów;
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie szkoleń, w tym również nakierowanych na specyfikę działalności biznesowej klienta;
 • bieżące konsultacje podatkowe tzw. VAT hotline;
 • opracowanie oraz pomoc we wdrożeniu procedur rozliczenia VAT, schematów raportowania VAT oraz opracowanie wewnętrznych narzędzi kontrolnych i sprawozdawczych.