Usługi

Podatek dochodowy od osób prawnych

Usługi zespołu podatku dochodowego od osób prawnych mają na celu identyfikację oraz ograniczanie ryzyk podatkowych, i ukierunkowane są na przewidywanie obciążeń fiskalnych oraz optymalizację efektywnej stopy opodatkowania. W ten sposób pomagamy uwolnić zasoby, które mogą być wykorzystane do stworzenia przewagi konkurencyjnej. Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych doradców oraz mając na uwadze specyfikę poszczególnych branż, tworzymy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • rozwiązywanie zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej,
  w szczególności dotyczących kwalifikacji przychodów i kosztów podatkowych;
 • przygotowywanie i analizę umów pod względem podatkowym oraz proponowanie zmian mających na celu optymalizację rozliczeń;
 • wskazywanie optymalnego podatkowo sposobu finansowania działalności, w szczególności
  w zakresie finansowania dłużnego, instrumentów pochodnych, struktur typu cash pooling czy leasingu;
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych podatkowo wariantów realizacji inwestycji –
  w tym pomoc w zakresie kształtowania odpowiedniej struktury własnościowej, struktury finansowania i przeprowadzania ewentualnych operacji restrukturyzacyjnych;
 • rozliczenie operacji związanych z udziałami, papierami wartościowymi, wypłatą zysków czy wyjściem z inwestycji;
 • projektowanie przepływów podatkowych, zarówno kompleksowych, jak i nakierowanych na badanie specyficznych zagadnień czy analizę poprawności rozliczenia przy zamknięciu roku podatkowego;
 • doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku u źródła;
 • uzyskiwanie interpretacji indywidualnych w istotnych sprawach, a także prowadzenie postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych.