Usługi

Optymalizacja podatkowa dla klientów indywidualnych

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu struktur optymalizacyjnych dla klientów indywidualnych, które mają na celu obniżenie opodatkowania prowadzonej działalności – zarówno operacyjnej, jak i inwestycyjnej. Accreo wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, które umożliwia nam proponowanie rozwiązań „skrojonych” pod kątem konkretnych potrzeb klientów. Dysponujemy wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, które pozwala nam na przygotowywanie struktur łączących maksymalne korzyści podatkowe z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

Zapewniamy naszym klientom komfort i pewność działania, oferując bezpieczne i skuteczne rozwiązania optymalizacyjne w następującym zakresie:

  • analiza istniejącej struktury inwestycyjnej i własnościowej pod kątem oceny potencjalnych możliwości optymalizacyjnych;
  • przygotowanie struktur optymalizacyjnych (również z udziałem zagranicznych podmiotów) najbardziej korzystnych pod względem podatkowym, i jednocześnie akceptowalnych z biznesowego punktu widzenia; 
  • zabezpieczania wdrażanych lub modyfikowanych struktur np. poprzez występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, wnioskami o stwierdzenie nadpłaty lub korektami;
  • kompleksowa asysta podatkowa i prawna w procesie wdrażania zaproponowanych struktur optymalizacyjnych, w tym asysta we wszelkiego typu czynnościach restrukturyzacyjnych, np. przekształcenia, połączenia, podziały spółek;
  • wsparcie w bieżącym dostosowaniu istniejących struktur do zmian legislacyjnych oraz zmian
    w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych.