Usługi

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Accreo wspiera klientów w organizowaniu i planowaniu struktur inwestycji z wykorzystaniem podmiotów krajowych i zagranicznych. Identyfikujemy możliwości obniżenia obciążenia podatkowego
i maksymalizacji zwrotu z inwestycji, bez konieczności nadmiernego opodatkowania zysków.

Nasze praktyczne doświadczenia połączone ze zrozumieniem specyfiki działalności klientów pomagają nam planować i wdrażać struktury, które pozwalają obniżyć opodatkowanie, jednocześnie umożliwiając sprawne prowadzenie biznesu zgodnie z jego celem. Wskazujemy w jakiej formie prawnej najlepiej prowadzić daną inwestycję, jak ukształtować stosunki własnościowe, w jaki sposób finansować działalność oraz jak dokonać wyjścia z inwestycji bez nadmiernego obciążenia podatkowego.

Wspieramy zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych – małe, średnie i duże firmy oraz międzynarodowe koncerny i grupy kapitałowe. W kształtowaniu struktur międzynarodowych pomagają nam nasi zagraniczni partnerzy z uznanych sieci i kancelarii.

Nasze usługi w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego oraz restrukturyzacji obejmują:

  • badanie istniejącej struktury własnościowej i inwestycyjnej wraz z oceną ryzyka i możliwości optymalizacji;
  • projektowanie struktur – lub ich wariantów – dla najbardziej korzystnego z podatkowego
    i biznesowego punktu widzenia przeprowadzenia inwestycji;
  • wdrażanie zaproponowanych rozwiązań – np. zakładanie spółek w Polsce i za granicą, przeprowadzanie operacji na udziałach lub akcjach,wsparcie prawne i podatkowe w transakcjach dotyczących nieruchomości itp.;
  • kompleksową, prawną i podatkową obsługe transakcji, takich jak przekształcenia, podziały,połączenia oraz likwidacje przedsiębiorstw;
  • bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych oraz praktyki organów podatkowych i sądówadministracyjnych w celu jak najszybszego dostosowania struktury do zmienionego podejścia ustawodawcy, organów i sądów.