Usługi

Doradztwo dla pracodawców

Accreo świadczy kompleksowe usługi na rzecz pracodawców, w ramach których wspiera ich między innymi w wyborze najkorzystniejszych metod opodatkowania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń, przygotowywaniu i wdrażaniu planów motywacyjnych oraz dopełnianiu formalności związanych z zatrudnianiem pracowników z zagranicy.

Jednocześnie, posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług związanych z oddelegowaniem pracowników z Polski za granicę. W tym zakresie współpracujemy z renomowanymi kancelariami działającymi w krajach, do których wysyłani są pracownicy.

Nasze usługi dedykowane dla pracodawców obejmują w szczególności:

 • doradztwo w zakresie sposobu opodatkowania i zasad opłacania ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń;
 • przygotowywanie i wprowadzanie efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia pracowników, zarówno polskich, jak i zagranicznych;
 • projektowanie i wdrażanie struktur umożliwiających zwiększenie wartości netto wynagrodzenia wypłacanego pracownikom (wprowadzanie 50% kosztów uzyskania przychodu);
 • obniżenie opodatkowania dochodów członków zarządu i menedżerów;
 • projektowanie i wprowadzenie struktur pozwalających na obniżanie obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • przygotowywanie i wdrażanie pracowniczych planów akcyjnych;
 • doradztwo na rzecz pracodawców oddelegowujących pracowników za granicę, w szczególności do państw UE;
 • wsparcie w procesie planowania obciążeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników zagranicznych oddelegowanych do świadczenia pracy na terenie Polski;
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych osób oddelegowanych;
 • wsparcie pracodawców i pracowników w procesie uzyskiwania poświadczenia formularzy potwierdzających podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych;
 • pomoc w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce (wizy i rejestracje pobytu, zezwolenia na pracę).