Usługi

Szkolenia i audyty

Nasi eksperci prowadzą szkolenia z zakresu rozliczania projektów, przygotowują przedsiębiorców do kontroli śródokresowej i końcowych, dokonywanych przez instytucje udzielające wsparcia. Dodatkowo prowadzimy due diligence w podmiotach, którym została przyznana pomoc publiczna.