Usługi

Opinie prawne z zakresu pomocy publicznej

Zespół Doradztwa Europejskiego przygotowuje kompleksowe analizy prawne związane z pomocą publiczną. Nasze wsparcie obejmuje m.in.: kwestie związane z kumulacją pomocy publicznej, analizę konieczności notyfikacji uzyskanego wsparcia do Komisji Europejskiej czy zgodności realizacji inwestycji z krajowymi i wspólnotowymi zasadami udzielania pomocy publicznej.