Usługi

Wyceny

Zakres naszego wsparcia obejmuje także przeprowadzanie wycen aktywów, niezbędnych m. in. przy realizacji transakcji kapitałowych, przekształceniach, optymalizacji podatkowej, przy wniesieniu aportu czy przy ustaleniu wartości zabezpieczenia finansowania dłużnego.

Oferujemy przeprowadzanie wycen dotyczących m. in.:

  • wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • istotnych aktywów, w tym w szczególności znaków towarowych.