Usługi

Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania tzw. „project finance”

Naszych klientów wspieramy w pozyskaniu środków na sfinansowanie projektów inwestycyjnych, zarówno w zakresie środków publicznych (fundusze UE, środki krajowe i międzynarodowe), jak i ze źródeł komercyjnych (banki, fundusze inwestycyjne).

Zakres wsparcia, w zależności od konkretnych potrzeb klienta, obejmować może:

  • analizę możliwości sfinansowania konkretnych projektów / inwestycji;
  • dobór odpowiednich źródeł wsparcia i optymalnej struktury finansowania do projektu;
  • pomoc w wypełnieniu formalności związanych z uzyskaniem środków
    i przygotowaniem  stosownych procedur (wnioski, proces negocjacyjny);
  • asysta na etapie monitorowania i rozliczania uzyskanych środków.