Usługi

Restrukturyzacje

W obecnym dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, aby zapewnić sobie konkurencyjną pozycję na rynku, niezbędne jest wprowadzanie przez przedsiębiorców ciągłych ulepszeń do aktualnej struktury przedsiębiorstwa. Zdarza się, że zmiany w strukturze przedsiębiorstwa podyktowane są chęcią optymalizacji obciążeń podatkowych lub wprowadzenia zmian w łańcuchu czy też wprowadzenia zmian w modelu rozliczeń. Z uwagi na duże doświadczenie w doradztwie biznesowym, jesteśmy w stanie kompleksowo wspierać naszych klientów również w zakresie restrukturyzacji.

Dzięki temu, proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują się najwyższym stopniem dopasowania do potrzeb biznesowych poszczególnych klientów. Naszym klientom pomagamy w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W zależności od potrzeb naszych klientów, możemy udzielić wsparcia w:

  •  kompleksowej analizie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do osiągniecia efektów biznesowych;
  • biznesowych aspektach związanych z wdrażaniem procesów restrukturyzacyjnych;
  • opracowaniu dokumentów wspierających uzasadnienie biznesowe restrukturyzacji.