Usługi

Optymalizacja łańcucha dostaw

Kluczem do zwiększenia efektywności dynamicznie rozwijającej się działalności jest odpowiednie i przemyślane zaprojektowanie struktury grupy i łańcucha dostaw.

Zoptymalizowanie i podział obszarów działalności pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy - integracja lub centralizacja działalności, podział odpowiedzialności pomiędzy podmiotami, tworzenie centrów kompetencji - pozwala na osiągnięcie synergii biznesowych i przejrzystej struktury.

Naszym klientom pomagamy w odpowiednim ustrukturyzowaniu prowadzonej działalności poprzez:

  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy działalności;
  • wsparcie przy rozwoju działalności na nowych rynkach;
  • asystę przy centralizacji lub rozszerzaniu prowadzonej działalności biznesowej;
  • optymalizację realizowanych lub planowanych procesów biznesowych;
  • pomoc przy tworzeniu i strukturyzowaniu centrów usług wspólnych.

Oferujemy pomoc zarówno na etapie oceny racjonalności biznesowej planowanych zmian, jak również opracowaniu docelowego modelu biznesowego oraz wsparcie w jego wdrożeniu.