Usługi

Business Restructuring

Sukces w biznesie wymaga jasno określonej ścieżki rozwoju, ale w obecnych realiach gospodarczych, kiedy rynek ulega ciągłym transformacjom, przedsiębiorcy muszą zachować gotowość do zmian. Elastyczność staje się kluczem do łagodzenia ryzyka, dostrzegania nowych możliwości oraz podejmowania i wdrażania szybkich zmian.

Doświadczenie doradcze ekspertów Accreo w zakresie przekształceń i restrukturyzacji biznesowych może być kluczowym wsparciem dla poprawy sytuacji nieefektywnych działań zarówno podmiotów prywatnych, funduszy inwestycyjnych, jak i międzynarodowych korporacji. Bazując na kluczowych zasobach posiadanych przez klientów oraz uwzględniając ich indywidualne potrzeby, dobieramy produkty i usługi, które najlepiej odpowiadają ich oczekiwaniom, ale przede wszystkim odbudowują wartość przedsiębiorstw.

Opracowujemy szczegółowe i obiektywne analizy, dostarczające informacji zarówno o ryzykach jak i korzyściach z dokonywanych transakcji. Zarządzamy kapitałem obrotowym, opracowujemy optymalne struktury własnościowe oraz doradzamy w przygotowaniu planów finansowych, kluczowych w szybkiej realizacji zysków i utrzymania rentowności zaangażowanego kapitału. Pracując bezpośrednio z kierownictwem przedsiębiorstw, Accreo pomaga stabilizować wyniki finansowe i operacyjne poprzez opracowywanie i wdrażanie kompleksowych planów poprawy rentowności na każdym etapie działalności firmy. Zaangażowanie specjalistów Accreo w działalność klienta jest nierzadko sygnałem dla wierzycieli i inwestorów, że klient podejmuje istotne kroki zmierzające nie tylko do rozwiązania bieżących problemów finansowych czy też doraźnego zwiększenia wartości firmy, ale koncentruje się na rozwoju sięgającym daleko w przyszłość.

Współpracując ze starannie dobranymi specjalistami m.in. z zakresu zarządzania, finansów, księgowości, podatków oraz prawa, zapewniamy wsparcie operacyjne firm w tworzeniu i wdrażaniu strategii restrukturyzacyjnych, jak również w poprawie rentowności już posiadanych aktywów. Oferujemy klientom wysoki standard usług w połączeniu z całkowitą niezależnością od podmiotów audytorskich.