O nas

Michał Roszkowski

Michał Roszkowski, Partner w Accreo, Wspólnik w Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy

Ekspert w doradztwie z zakresu procedury podatkowej, postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania karnego skarbowego, a także bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie poparte praktyczną wiedzą w zakresie reprezentowania licznych podmiotów polskich i zagranicznych, z różnych sektorów gospodarki, w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, postępowań podatkowych, w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował klientów w precedensowych sprawach w zakresie m.in. opodatkowania przychodu z tytułu certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli energetycznych, opodatkowania opłat półkowych, akcyzy od energii elektrycznej w sporze producentów ze Skarbem Państwa, opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów hipoteki łącznej, dokumentowania na potrzeby VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

Zanim dołączył do zespołu ekspertów Accreo w 2005 roku, doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie doradczej Ernst & Young.

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Ponadto posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Radca prawny.