Kariera

Ścieżka Kariery

Jesteśmy przekonani, że każda osoba w naszym firmowym zespole jest wartościowym pracownikiem, i każdy z nas wnosi do codziennej pracy w Accreo inne wartości i umiejętności oraz różny poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego. Dlatego, z uwagi na opracowaną politykę rozwoju kompetencji pracowników oraz przejrzyste zasady współpracy, stosujemy wewnętrzny program promocji i awansu oparty o następujące etapy zatrudnienia:  

STAŻYSTA - na tym stanowisku rozpoczynasz pracę, jeśli nie posiadasz wcześniejszego doświadczenia w tej branży. Jako stażysta współpracujesz z zespołem w ramach bieżących projektów.

KONSULTANT - to stanowisko, od którego zaczynają osoby po odbyciu stażu w Accreo. Konsultant pracuje w zespole i jest odpowiedzialny za swoją część projektu. Gromadzi informacje z różnych źródeł, opracowuje analizy, przedstawia wnioski i tworzy projekty dokumentów.

DOŚWIADCZONY KONSULTANT - osoby na tym stanowisku posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, pewnie poruszają się w wybranej dziedzinie doradztwa. Doświadczony konsultant nadzoruje i koordynuje pracę konsultantów, jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę projektów oraz w coraz większym stopniu za kontakt z klientem.

MENEDŻER - stanowisko dostępne dla osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym. Menedżer jest ekspertem w jednej z dziedzin doradztwa, koordynuje pracę kilku zespołów projektowych i jest odpowiedzialny za jej finalny efekt. Osoba na tym stanowisku utrzymuje relacje z klientami.

DOŚWIADCZONY MENEDŻER - na to stanowisko awansuje menedżer. Doświadczony menedżer jest odpowiedzialny za kontakty z kluczowymi klientami oraz w coraz większym stopniu za wewnętrzny rozwój firmy. Osoba na tym stanowisku zarządza rozwojem zawodowym członków zespołu oraz wspomaga ich w wyborze indywidualnej ścieżki kariery.

PARTNER - jest to najwyższe stanowisko w Accreo. Partner jest współwłaścicielem firmy, podejmuje kluczowe decyzje związane z jej działalnością oraz wyznacza nowe kierunki rozwoju biznesu. Osoba na tym stanowisku dba o prestiż i wizerunek firmy, zajmuje się strategicznym zarządzaniem relacjami z klientami oraz pozyskiwaniem nowych.