Aktualności

Archiwum kategorii: Fundusze europejskie

Finansowanie B+R w regionach

Last update on 20 października 2017.

Początek jesieni przynosi kolejne uruchomienia środków na rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie wyników tych prac. Po ogłoszonych przez NCBR ogólnokrajowych naborach w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki, czy kolejnych konkursów prowadzonych przez PARP w ramach poddziałania Badania na rynek, ciekawą ofertę wsparcia przygotowały instytucje regionalne.

Przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na rozwój działalności B+R powinni zwrócić ...

Czytaj dalej

Zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowe nabory w ramach Szybkiej Ścieżki

Last update on 19 września 2017.

Zakończenie wakacji to również w funduszach europejskich okres kilku ważnych zmian dla beneficjentów i wnioskodawców. W sierpniu zostały opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, natomiast wrzesień przyniósł ogłoszenie kolejnych, nieco zmienionych, naborów w ramach konkursów Szybkiej Ścieżki

1 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach Poddziałania 1.1 ...

Czytaj dalej

Finansowanie działalności B+R przedsiębiorstw

Last update on 24 sierpnia 2017.

Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach, utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska przedsiębiorstw prowadzących działalność w danej branży.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorstwa (duże oraz MŚP), a także konsorcja złożone z przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu prac przewidzianych w projekcie:

  • od 25% do 60% kosztów ...

Czytaj dalej

Konkurs „Badania na rynek” na nowych zasadach!

Last update on 24 lipca 2017.

Dużą popularnością wśród składanych wniosków cieszą się m.in. projekty z sektora dot. produkcji maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów budowlanych.

Dofinansowanie skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne (prace budowlane, maszyny i urządzenia), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez ...

Czytaj dalej

Innowacje w sektorze rolno-spożywczym i leśnym

Last update on 20 czerwca 2017.

W obecnej perspektywie finansowej obserwujemy większą aktywność w działalności badawczo-rozwojowej wśród przedsiębiorstw. Firmy planujące prace badawczo-rozwojowe mogą uzyskać dofinansowanie na zakup usług lub wynagrodzenie kadry badawczej w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań (produktów, usług lub procesów). Kolejnym krokiem może być wprowadzenie innowacji na rynek lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego.

Podstawowym źródłem finansowania takich projektów jest Program Operacyjny ...

Czytaj dalej

Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej

Last update on 15 maja 2017.

Krajowe fundusze OZE

Jednym z głównych źródeł dofinansowania UE na odnawialne źródła energii jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący budowę lub ...

Czytaj dalej

Polska Wschodnia – nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców

Last update on 18 maja 2017.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7 kwietnia br. ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który jest uzupełnieniem i wzmocnieniem ...

Czytaj dalej

Centra B+R znów w centrum uwagi

Last update on 22 marca 2017.

Uruchomienie czy rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie to rodzaje projektów, które mogą liczyć na niesłabnący strumień dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zasady kolejnych naborów są aktualizowane, a kryteria modyfikowane o doświadczenia z poprzednich edycji konkursów. W związku z tym, że kolejny nabór, w którym na dofinansowania ...

Czytaj dalej

Zmiany w systemie oceny projektów szansą na otrzymanie dofinasowania

Last update on 21 lutego 2017.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 lutego 2017 r. ogłosiło kolejny nabór w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „Szybka Ścieżka”) – działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz do dużych podmiotów.

Maksymalny poziom wsparcia na badania przemysłowe wynosi 80%, a w przypadku prac rozwojowych wynosi ...

Czytaj dalej

Nowy rok – nowe szanse

Last update on 30 grudnia 2016.

Wiele wskazuje na to, że w kwestii funduszy unijnych nadchodzący 2017 rok będzie przełomowy.

– Zależy nam na inwestowaniu pieniędzy unijnych, a nie na samym ich wydawaniu. Nie chodzi o budowanie kolejnych aquaparków, basenów czy stadionów, lecz o inwestycje, których efektem będzie rozwój gospodarczy – tak mówił wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji „Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą ...

Czytaj dalej