Aktualności

KAS opublikowało 30 sierpnia br. informację na temat opiniowania wniosków o interpretację dotyczących darowizny znaków towarowych

Last update on 31 sierpnia 2017.

Szef KAS na stronie internetowej zwraca uwagę na wnioski o wydanie interpretacji podatkowej, w których podatnicy PIT dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny wskazujący, w opinii Szefa KAS, na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

Opisywany schemat składa się z następujących etapów:

  • założenie spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółka ...

Czytaj dalej

Wartość palet zwiększa podstawę opodatkowania VAT

Last update on 29 sierpnia 2017.

Naczelny Sąd Administracyjny, w wydanym 25 sierpnia 2017 r. wyroku o sygn. I FSK 1315/15, potwierdził prezentowane już wcześniej stanowisko organów podatkowych (np. w interpretacji indywidualnej DIS w Warszawie z dnia 23 października 2015 r. o sygn. IPPP3/4512-643/15-2/ISZ), że dostawa palet jest czynnością pomocniczą w stosunku do dostawy towarów, a zatem ...

Czytaj dalej

Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT

Last update on 29 sierpnia 2017.

Ministerstwo Finansów opublikowało opinie przesłane w ramach konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Tym samym, zakończył się pierwszy etap konsultacji podatkowych, dotyczących należytej staranności w podatku VAT.

Na stronie MF można zapoznać się z opiniami – propozycjami poszczególnych podmiotów zaangażowanych w konsultacje, w tym przede wszystkim izb gospodarczych ...

Czytaj dalej

WSA potwierdza możliwość korekty podatku naliczonego w wyniku komercjalizacji projektu badawczego

Last update on 24 sierpnia 2017.

Co do zasady, instytucje badawcze prowadzące badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach działalności statutowej nie mają możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z tym, że działalność ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Prawo do odliczenia przysługuje jednak w stosunku do czynności opodatkowanych VAT np. zakupy dokonane w związku z komercyjnym zbyciem ...

Czytaj dalej

Zatrudnianie cudzoziemców a PIT

Last update on 24 sierpnia 2017.

Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Polski wiąże się z obowiązkiem opodatkowania jego dochodów w Polsce, niezależnie od faktu, czy obcokrajowiec posiada certyfikat rezydencji z innego państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu ...

Czytaj dalej

Finansowanie działalności B+R przedsiębiorstw

Last update on 24 sierpnia 2017.

Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach, utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska przedsiębiorstw prowadzących działalność w danej branży.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorstwa (duże oraz MŚP), a także konsorcja złożone z przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu prac przewidzianych w projekcie:

  • od 25% do 60% kosztów ...

Czytaj dalej

Horyzontalny monitoring – nowość w polskim systemie podatkowym

Last update on 21 sierpnia 2017.

W opublikowanym w lipcu zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 wskazano na horyzontalny monitoring jako jeden ze sposobów mających zmniejszyć lukę podatkową. KAS planuje wdrożyć mechanizm współpracy z kluczowymi podatnikami, który będzie skutkować podpisaniem umowy o prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, a także wykrywaniem ryzyka ...

Czytaj dalej

Sukcesja po zmarłym przedsiębiorcy – projekt ustawy

Last update on 1 sierpnia 2017.

Obecnie, wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego. W praktyce znacząco utrudniona jest kontynuacja bądź wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy.

Z tych powodów Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyszło z inicjatywą ustawodawczą i przedstawiło projekt ustawy ...

Czytaj dalej

Elektronika a VAT-marża

Last update on 1 sierpnia 2017.

Na stronie MF ukazał się komunikat w temacie obrotu nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża. Ministerstwo przestrzega przed stosowaniem tej szczególnej procedury uprawniającej do naliczenia  przez sprzedawcę podatku VAT tylko od marży, do dostawy nowych towarów, w tym szczególnie telefonów komórkowych.  Takie rozliczanie podatku VAT może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT ...

Czytaj dalej

Jednorazowa amortyzacja

Last update on 25 lipca 2017.

Już 3 sierpnia wejdą w życie przepisy odnośnie zmian w zasadach amortyzacji maszyn i urządzeń zaliczanych do środków trwałych. Oznacza to, że urządzenia nabywane już od początku tego roku mogą być pod pewnymi warunkami jednorazowo amortyzowane. Jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł.

20 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy ...

Czytaj dalej