Aktualności

Dotacje na B+R w Nowym Roku!

Last update on 9 czerwca 2016.

Już na początku 2016 roku startują konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o środki na sfinansowanie prac badawczo – rozwojowych oraz zakup wyposażenia laboratoryjnego.

Pierwszy, styczniowy nabór wniosków na prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej tzw. „Demonstrator” (Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B ...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członków zarządu w zakresie cen transferowych

Last update on 9 czerwca 2016.

Na bazie obowiązujących dotychczas przepisów możliwe jest wskazanie w obszarze cen transferowych ryzyka związanego z odpowiedzialnością za składanie oświadczeń, deklaracji i informacji, których konsekwencją jest zmniejszenie podatku.

Przykładem może być zastosowanie regulacji Kodeksu karnego skarbowego , których treść sankcjonuje działania polegające na nieujawnianiu organom podatkowym właściwych informacji, a także podawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy. Może mieć ...

Czytaj dalej

Odliczenie VAT z pre-współczynnikiem od 1 stycznia 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających VAT) mają na celu przede wszystkim pełniejsze dostosowanie przepisów o podatku od towarów usług do prawa unijnego oraz konkluzji ...

Czytaj dalej

Wyższy podatek od odszkodowań i odpraw dla menedżerów spółek Skarbu Państwa

Last update on 9 czerwca 2016.

29 listopada 2015 r. prezydent RP podpisał ustawę z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1992) wprowadzającą 70 % stawkę podatku od odszkodowań i odpraw wypłacanych na rzecz menedżerów i członków zarządu. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Zakres ustawy obejmuje ...

Czytaj dalej

Ceny transferowe oraz mała klauzula przeciwko uchylaniu się od opodatkowania

Last update on 9 czerwca 2016.

Dnia 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów ustawy o PIT oraz CIT. Zgodnie z jej uzasadnieniem, wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i ograniczenie nadużywania przepisów przez podatników.

Wśród nowych regulacji znajdują się przepisy nowelizujące obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szczegóły dotyczące zmian w zakresie cen ...

Czytaj dalej

Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych – finalizacja projektu coraz bliżej

Last update on 9 czerwca 2016.

Obecnie trwają prace nad finalizacją projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizyczynych w zakresie cen transferowych. W dniu 8 października sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła komplet poprawek Senatu do obu ustaw, co otwiera drogę do uchwalenia ustawy w ostatecznym kształcie.

Zmiany w polskim ustawodawstwie mają na celu ...

Czytaj dalej

Program priorytetowy „Sokół” NFOŚiGW

Last update on 9 czerwca 2016.

Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad nowym programem dotyczącym wsparcia przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacyjnych technologii środowiskowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął pracę nad programem priorytetowym „Sokół”, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować projekty związane ze wdrażaniem nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, która służy poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych ...

Czytaj dalej

Rozpoczęcie naboru na OCHRONĘ ZABYTKÓW

Last update on 9 czerwca 2016.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków” – rozpoczęcie naboru wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”, który potrwa do 31 października 2015 r. W ramach konkursu dotacje udzielane są na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków. O wsparcie mogą ubiegać ...

Czytaj dalej

Fundusze Europejskie 2014 - 2020: więcej pożyczek zamiast dotacji i duży nacisk na innowacje

Last update on 9 czerwca 2016.

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 łatwiej będą miały małe i średnie przedsiębiorstwa. Większy nacisk zostanie położony na innowacyjność – badania i rozwój oraz zielone technologie. Będzie także więcej instrumentów zwrotnych niż dotacji.

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej, czyli budżetu Unii na lata 2007-2013, Polsce przyznano niemal 68 mld euro. W latach 2014-2020 otrzyma ...

Czytaj dalej

Konferencja. Podatki 2015

Last update on 9 czerwca 2016.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z aktualnymi nowelizacjami prawa podatkowego oraz praktyce kontroli skarbowej.

O kontroli podatkowej skarbowej i nadużywaniu środków karnych skarbowych – z perspektywy praktyki, opowie mecenas Michał Roszkowski, partner w Accreo. Poruszy on zarówno kwestie nadużywania pozycji procesowej przez organy podatkowe (posługując się przykładami) jak i odpowiedzialności ...

Czytaj dalej