Aktualności

Ceny transferowe oraz mała klauzula przeciwko uchylaniu się od opodatkowania

Last update on 9 czerwca 2016.

Dnia 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów ustawy o PIT oraz CIT. Zgodnie z jej uzasadnieniem, wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i ograniczenie nadużywania przepisów przez podatników.

Wśród nowych regulacji znajdują się przepisy nowelizujące obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szczegóły dotyczące zmian w zakresie cen ...

Czytaj dalej

Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych – finalizacja projektu coraz bliżej

Last update on 9 czerwca 2016.

Obecnie trwają prace nad finalizacją projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizyczynych w zakresie cen transferowych. W dniu 8 października sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła komplet poprawek Senatu do obu ustaw, co otwiera drogę do uchwalenia ustawy w ostatecznym kształcie.

Zmiany w polskim ustawodawstwie mają na celu ...

Czytaj dalej

Program priorytetowy „Sokół” NFOŚiGW

Last update on 9 czerwca 2016.

Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad nowym programem dotyczącym wsparcia przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacyjnych technologii środowiskowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął pracę nad programem priorytetowym „Sokół”, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować projekty związane ze wdrażaniem nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, która służy poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych ...

Czytaj dalej

Rozpoczęcie naboru na OCHRONĘ ZABYTKÓW

Last update on 9 czerwca 2016.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków” – rozpoczęcie naboru wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”, który potrwa do 31 października 2015 r. W ramach konkursu dotacje udzielane są na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków. O wsparcie mogą ubiegać ...

Czytaj dalej

Fundusze Europejskie 2014 - 2020: więcej pożyczek zamiast dotacji i duży nacisk na innowacje

Last update on 9 czerwca 2016.

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 łatwiej będą miały małe i średnie przedsiębiorstwa. Większy nacisk zostanie położony na innowacyjność – badania i rozwój oraz zielone technologie. Będzie także więcej instrumentów zwrotnych niż dotacji.

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej, czyli budżetu Unii na lata 2007-2013, Polsce przyznano niemal 68 mld euro. W latach 2014-2020 otrzyma ...

Czytaj dalej

Konferencja. Podatki 2015

Last update on 9 czerwca 2016.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z aktualnymi nowelizacjami prawa podatkowego oraz praktyce kontroli skarbowej.

O kontroli podatkowej skarbowej i nadużywaniu środków karnych skarbowych – z perspektywy praktyki, opowie mecenas Michał Roszkowski, partner w Accreo. Poruszy on zarówno kwestie nadużywania pozycji procesowej przez organy podatkowe (posługując się przykładami) jak i odpowiedzialności ...

Czytaj dalej

W PIT 2014 można skorzystać z wyższych ulg na dzieci

Last update on 9 czerwca 2016.

Możemy już przygotowywać zeznania podatkowe za ubiegły rok i tym samym korzystać z nowych wyższych ulg na dzieci. Ich koszt dla budżetu państwa oszacowano na 1,1 mld złotych.

http://www.polskieradio.pl/42/276/Artykul/1348296/

Nowe zasady udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców

Last update on 9 czerwca 2016.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 niesie za sobą nie tylko ogromną pulę środków do rozdysponowania pomiędzy beneficjentów, ale również szereg zmian w porównaniu do zasad obowiązujących w latach 2007 – 2013. Podstawą do ich wprowadzenia jest reforma prawa pomocy publicznej realizowana przez Komisję Europejską pod nazwą „SAM - State Aid Modernization”, której celem jest uproszczenie ...

Czytaj dalej

Możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze środków publicznych w latach 2014-2020 - Część II

Last update on 9 czerwca 2016.

Brak wtyczki Flash. Pobierz najnowszą wersję Adobe Flash Player:
Zdobądź Adobe Flash Player

Możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze środków publicznych w latach 2014-2020 - Część I

Last update on 9 czerwca 2016.

Brak wtyczki Flash. Pobierz najnowszą wersję Adobe Flash Player:
Zdobądź Adobe Flash Player