Aktualności

Program sektorowy INNOSBZ

Last update on 9 czerwca 2016.

Termin ogłoszenia programu INNOSBZ, planowany jest na 9 maja 2016 r., zaś sam nabór potrwa od 10 czerwca do 11 lipca 2016 r.

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe w ramach poniższych obszarów tematycznych:

  • systemy awioniki,
  • systemy łączności bezprzewodowej,
  • sensory awioniczne,
  • sensory obserwacyjne (kamery ...

Czytaj dalej

Program sektorowy INNOPBSE

Last update on 9 czerwca 2016.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w III kwartale 2016 roku planuje ogłosić program sektorowy skierowany do branży elektroenergetycznej.
Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe w ramach z zakresu tematycznego konkursu.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu PBSE będą dotyczyć:

Wnioski o ...

Czytaj dalej

Program sektorowy INNOTABOR

Last update on 9 czerwca 2016.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w III kwartale 2016 roku planuje ogłosić program sektorowy INNOTABOR.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Nabór w programie sektorowym INNOTABOR:

  • ogłoszenie konkursu - III kwartał 2016 roku,
  • rozpoczęcie naboru wniosków ...

Czytaj dalej

Rezultaty kontroli cen transferowych opublikowane przez Ministerstwo Finansów

Last update on 9 czerwca 2016.

W związku z zapowiadanymi w ostatnim czasie wzmożonymi kontrolami podatkowymi w obszarze cen transferowych w II kwartale 2016 r., Ministerstwo Finansów opublikowało rezultaty najbardziej znaczących postępowań prowadzonych w przeszłości wobec podmiotów powiązanych. W Komunikacie wskazano konkretne transakcje, w których wykryto nieprawidłowości zachodzące w rozliczeniach cen transferowych. Komunikat jest kolejną wskazówką dla podatników, jakiego rodzaju transakcje ...

Czytaj dalej

Doceńmy programy sektorowe

Last update on 9 czerwca 2016.

Na mapie środków Wspólnotowych, dostępnych w perspektywie finansowej 2014-2020, praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie. Począwszy od krajowych i regionalnych programów operacyjnych, w których zakres i wymagania formułowane są dość ogólnie, a konkurencja jest przez to większa, aż po programy dedykowane dla konkretnych sektorów gospodarki, gdzie zakres tematyczny jest zdecydowanie zawężony. Mają one jednak ...

Czytaj dalej

Pożyczki udzielane pracownikom nie podlegają ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych

Last update on 9 czerwca 2016.

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której wyjaśnia w jaki sposób stosować przepisy ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych regulującej tzw. podatek bankowy (interpretacja z dnia 3 marca 2016 r., nr PK1.8201.1.2016). Minister Finansów wyjaśnił między innymi, jak rozumieć definicję podatnika w przypadku, gdy pracodawca niebędący instytucją pożyczkową udziela pożyczek swoim ...

Czytaj dalej

CIT w 2017 r. – preferencyjna 15% stawka CIT tylko dla wybranych

Last update on 9 czerwca 2016.

Trwają konsultacje projektu ustawy Ministerstwa Finansów, która przewiduje wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) preferencyjnej 15% stawki CIT dla małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro oraz podatników CIT rozpoczynających działalność.

Uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej przewiduje, że taka preferencyjna stawka CIT umożliwi ...

Czytaj dalej

Wzrosła pula środków na badania i rozwój w 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

W związku z planami Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przyśpieszenia wydatkowania środków w ramach poszczególnych programów na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój zwiększyła pulę dostępnych środków oraz opublikowała zaktualizowany harmonogram konkursów.

Wprowadzone zmiany to także efekt niesłabnącego zainteresowania przedsiębiorców współfinansowaniem funduszy unijnych i wyjątkowa szansa dla kolejnych firm na zrealizowanie planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwa zainteresowane ...

Czytaj dalej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Last update on 9 czerwca 2016.

W lutym pojawił się projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Ze względu jednak na liczne sprzeciwy, głównie środowiska handlowego projekt wrócił do etapu uzgodnień międzyresortowych i nie można obecnie mieć pewności, w jakim kształcie zostanie poddany pod rozpatrzenie parlamentu. Jakkolwiek głównym założeniem projektodawcy było obciążenie tym podatkiem wielkopowierzchniowych sieci handlowych, należących co do zasady ...

Czytaj dalej

Zmiany w obszarze cen transferowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości

Last update on 9 czerwca 2016.

W uzasadnieniu do omawianego projektu jego autorzy wskazali na konieczność podwyższenia relatywnie niskich wpływów z CIT oraz ograniczenia wykorzystywania przepisów o cenach transferowych do unikania lub obniżania opodatkowania. Odwołano się również do raportu Najwyższej Izby Kontroli1 , w którym NIK krytycznie odniósł się do skuteczności działań Ministerstwa Finansów i administracji podatkowej w zakresie cen transferowych ...

Czytaj dalej