Aktualności

Udzielenie licencji nie zawsze rozliczane jest jako usługa ciągła - wyrok NSA z dnia 5 września 2017 r. o sygn. I FSK 2319/15.

Last update on 8 września 2017.

Dla usług udzielania licencji, którym nie ustalono określonych terminów rozliczeń bądź płatności, moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstanie na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT jest nim moment wykonania usługi.

NSA uznał, że to chwila wykonania usługi z tytułu udzielenia licencji do korzystania z aplikacji komputerowej wyznacza moment obowiązku podatkowego w VAT. Sąd w wydanym wyroku przyznał rację spółce, która zwróciła się wcześniej do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Spółka jest właścicielem autorskiego oprogramowania (aplikacji), wspierającego procesy biznesowe w działach personalnych swoich klientów i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży licencji (na czas określony lub nieokreślony) na oprogramowanie komputerowe. Świadczona przez nią usługa ma charakter jednolity, a poszczególnych jej elementów nie da się jednoznacznie wyodrębnić i nie są one powtarzalne. Spółka wystawia fakturę sprzedaży w dniu zakończenia prac konfiguracyjnych i przygotowania aplikacji do korzystania przez klienta. We wniosku o interpretację zapytała o moment powstania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu usługi. Jej zdaniem usługa zostaje wykonana w momencie zakończenia prac konfiguracyjnych i udostępnienia aplikacji klientowi, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Organ stwierdził jednak, że skoro płatność jest jedna (po zawarciu umowy, ale przed wykonaniem usługi), to momentem wykonania usługi jest dzień zakończenia umowy. Spółka odwołała się jednak do WSA w Krakowie, który przyznał jej rację. Tak samo stwierdził NSA, który w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że skoro podmiot nie dokonuje żadnych dodatkowych czynności po wdrożeniu aplikacji komputerowych to usługa taka powinna być traktowana jako jednorazowa, która zostaje wykonana w momencie zakończenia prac wdrożeniowych. Moment powstania obowiązku podatkowego w tym przypadku powstaje zatem na zasadach ogólnych – z chwilą wykonania usługi.

Powyższy wyrok potwierdza, że prawidłowe rozpoznanie momentu opodatkowania VAT udzielenia licencji może być trudne. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku, gdy nie ma określonych terminów rozliczeń bądź płatności.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy