Aktualności

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie procedury zwrotu VAT podróżnym

Last update on 8 września 2017.

Wczoraj rzecznik generalny TSUE wydał opinię w sprawie pytania zadanego w trybie prejudycjalnym (C-307/16): czy dyrektywa VAT stoi na przeszkodzie przepisom krajowym ustawy o VAT przewidującym w ramach procedury zwrotu VAT podróżnym, że aby miało zastosowanie zwolnienie, podatnik powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym?

Sprawa dotyczy polskiego podatnika VAT prowadzącego działalność w zakresie sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz podróżnych zamieszkałych poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Według decyzji fiskusa podatnik nie był uprawniony do zwrotu VAT podróżnym osobiście oraz do stosowania stawki 0%.

Podatnik zaskarżył decyzję do WSA, a następnie wniósł skargę kasacyjną do NSA, który wskazał, że przepisy dyrektywy VAT w przeciwieństwie do ustawy o VAT (art. 127 ust. 6) nie przewidują warunku dotyczącego minimalnego pułapu obrotów. W rezultacie, NSA zwrócił się do Trybunału z pytaniem, a postępowanie zostało zawieszone.

W opinii rzecznika generalnego warunek w postaci obowiązku osiągniecia obrotu powyższej 400 000 zł umożliwiający sprzedawcy stosowanie procedury zwrotu VAT nabywcom, jest niezgodne z zasadą neutralności, a przez to z dyrektywą VAT.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy