Aktualności

Najnowsze orzeczenia dotyczące wniesienia znaku towarowego aportem do Spółki

Last update on 2 września 2017.

Skutki podatkowe w PIT otrzymania od spółki w gotówce równowartości należnego podatku VAT w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do tej spółki

NSA orzekł w bardzo ważnej sprawie dotyczącej skutków w podatku dochodowym otrzymania od spółki do której wniesiono wkład niepieniężny równowartości VAT należnego z tytułu tego aportu (wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2052/15).

Sprawa dotyczyła osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy wnieśli do spółki komandytowej, której są udziałowcami, znaki towarowe jako aport. W wyniku nastąpiło podwyższenie wartości wkładu w spółce komandytowej. Jak wiadomo, wniesienie aportu w formie niepieniężnej jest opodatkowane VAT. W opisanej sprawie podstawą opodatkowania (wartością netto na fakturze) była wartości udziału kapitałowego uzyskanego za wnoszony wkład, tj. równowartość udziału w znakach. Spór między podatnikami a fiskusem dotyczył tego, czy zapłacony gotówką przez spółkę VAT, wynikający z faktury wystawionej z tego tytułu, jest przysporzeniem do opodatkowania PIT.

NSA potwierdził prawidłowość stanowiska podatników, którzy uważali, że wypłacona kwota to podatek VAT, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, nie może być uznany za przychód.

Podstawa opodatkowania przy wniesieniu aportem z agio znaków towarowych.

W tym przypadku sprawa, którą rozstrzygnął NSA (wyrok z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 2326/15) dotyczyła podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportem znaku towarowego do spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 29a ustawy o VAT, w takim wypadku podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. Przy czym, w ocenie podatnika była to równowartość znaku towarowego, zaś w ocenie organu podatkowego - ogół praw i obowiązków otrzymanych w zamian za wkład (wartość nominalna udziałów). NSA tym razem zgodził się z fiskusem, uznając, że w spornym przypadku, podstawą opodatkowania VAT nie będzie wartość emisyjna akcji, ale nominalna.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy