Aktualności

Wartość palet zwiększa podstawę opodatkowania VAT

Last update on 29 sierpnia 2017.

Naczelny Sąd Administracyjny, w wydanym 25 sierpnia 2017 r. wyroku o sygn. I FSK 1315/15, potwierdził prezentowane już wcześniej stanowisko organów podatkowych (np. w interpretacji indywidualnej DIS w Warszawie z dnia 23 października 2015 r. o sygn. IPPP3/4512-643/15-2/ISZ), że dostawa palet jest czynnością pomocniczą w stosunku do dostawy towarów, a zatem ich wartość wchodzi do podstawy opodatkowania VAT.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która dokonuje sprzedaży produkowanych przez siebie wyrobów, takich jak: farby wewnętrzne i zewnętrzne oraz produkty do ochrony i pielęgnacji drewna, które opodatkowane są różnymi stawkami VAT. Sprzedaż tych wyrobów dokumentowana jest wystawieniem faktury VAT. Oprócz tego spółka sprzedaje swoim kontrahentom również palety wielokrotnego użytku, których nie wlicza do podstawy opodatkowania VAT przy sprzedaży własnych wyborów, a traktuje jako odrębny towar wyszczególniony osobno na fakturze. Potwierdzają to zapisy umów z kontrahentami. Spółka zapytała czy postępuje prawidłowo nie wliczając wartości palet do podstawy opodatkowania sprzedawanych wyrobów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe stwierdzając, iż przedstawiony stan faktyczny świadczy o tym, że w rzeczywistości dokonywana dostawa towarów jest dostawą podzieloną na świadczenie główne (dostawa farb i produktów do ochrony drewna) oraz świadczenie pomocnicze (dostawa palet). Zdaniem Organu koszty palet są w rzeczywistości kosztami opakowania, i powinny zwiększać podstawę opodatkowania z tytułu dostawy produktów.

Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który oddalił skargę spółki. Tak samo uczynił NSA, który w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał jako najbardziej istotną kwestię to, że paleta nawet nie będąc opakowaniem, w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, może być kosztem dodatkowym, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Powyższe powoduje obowiązek zaliczenia wartości palet do wartości podstawy opodatkowania zbywanych towarów. A zatem, zdaniem Sądu, koszt sprzedaży palet powinien zwiększać podstawę opodatkowania VAT sprzedawanych przez spółkę wyrobów.

Należy jednak pamiętać, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy