Aktualności

Rozliczenia podatkowe Polaków w Wielkiej Brytanii bez zmian

Last update on 25 września 2017.

Ministerstwo Finansów opublikowało informację, w której uspokaja Polaków mieszkających poza granicami kraju. W komunikacie wskazano, że przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii .

Przyjęcie Wielostronnej konwencji podatkowej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) pociągnie za sobą zmianę ...

Czytaj dalej

Split payment coraz bliżej

Last update on 22 września 2017.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w VAT dotyczący podzielonej płatności tzw. split payment.

Zgodnie z propozycją zmian podzielona płatność za towary i usługi ma obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r. W uproszczeniu split payment polega na podziale wynagrodzenia za nabyte towary lub usługi na kwotę netto, która trafia na rachunek bankowy dostawcy ...

Czytaj dalej

Wyrok TSUE w sprawie C-605/15 (Aviva)

Last update on 21 września 2017.

Zwolnienie z usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność w interesie publicznym – przełomowy wyrok TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C-605/15 Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie wyjaśnił, że zwolnienie z ...

Czytaj dalej

Brak zwolnienia akcyzowego od energii elektrycznej a redukcja chemiczna

Last update on 19 września 2017.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w dniu 7 września 2017 r. wydał wyrok w trybie prejudycjalnym (C-465/15) w zakresie braku zwolnienia z opodatkowania energii elektrycznej służącej do zasilania dmuchaw przeznaczonych do sprężania powietrza stosowanego w wielkim piecu w procesie produkcji surówki hutniczej w drodze redukcji chemicznej. Istota pytania zadanego przez niemiecki sąd TSUE ...

Czytaj dalej

Zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowe nabory w ramach Szybkiej Ścieżki

Last update on 19 września 2017.

Zakończenie wakacji to również w funduszach europejskich okres kilku ważnych zmian dla beneficjentów i wnioskodawców. W sierpniu zostały opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, natomiast wrzesień przyniósł ogłoszenie kolejnych, nieco zmienionych, naborów w ramach konkursów Szybkiej Ścieżki

1 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach Poddziałania 1.1 ...

Czytaj dalej

Oczekiwane rozporządzenie dotyczące dokumentacji cen transferowych złożone do podpisu Ministra Finansów

Last update on 19 września 2017.

Dnia 7 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się finalna wersja rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych („Rozporządzenie”) . W przeciwieństwie do wstępnego projektu Rozporządzenia z czerwca br., jego finalna wersja zawiera wiele pozytywnych zmian w stosunku do ostatniego projektu rozporządzenia.

Celem Rozporządzenia jest ...

Czytaj dalej

Nie zawsze sankcja VAT

Last update on 19 września 2017.

W wyroku z dnia 23 sierpnia 2017 r. (sygn. akt. I SA/Po1273/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego w kwestii zastosowania sankcji VAT w przypadku błędnego zakwalifikowania transakcji sprzedaży składników majątku.

Sprawa była związana z kontrolą przeprowadzoną u podatniczki, która dokonała zbycia zakładu betoniarskiego. Po przeprowadzonej kontroli ...

Czytaj dalej

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie procedury zwrotu VAT podróżnym

Last update on 8 września 2017.

Wczoraj rzecznik generalny TSUE wydał opinię w sprawie pytania zadanego w trybie prejudycjalnym (C-307/16): czy dyrektywa VAT stoi na przeszkodzie przepisom krajowym ustawy o VAT przewidującym w ramach procedury zwrotu VAT podróżnym, że aby miało zastosowanie zwolnienie, podatnik powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do ...

Czytaj dalej

Udzielenie licencji nie zawsze rozliczane jest jako usługa ciągła - wyrok NSA z dnia 5 września 2017 r. o sygn. I FSK 2319/15.

Last update on 8 września 2017.

Dla usług udzielania licencji, którym nie ustalono określonych terminów rozliczeń bądź płatności, moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstanie na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT jest nim moment wykonania usługi.

NSA uznał, że to chwila wykonania usługi z tytułu udzielenia licencji do korzystania z aplikacji komputerowej wyznacza moment obowiązku ...

Czytaj dalej

Najnowsze orzeczenia dotyczące wniesienia znaku towarowego aportem do Spółki

Last update on 2 września 2017.

Skutki podatkowe w PIT otrzymania od spółki w gotówce równowartości należnego podatku VAT w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do tej spółki

NSA orzekł w bardzo ważnej sprawie dotyczącej skutków w podatku dochodowym otrzymania od spółki do której wniesiono wkład niepieniężny równowartości VAT należnego z tytułu tego aportu (wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r ...

Czytaj dalej