News

Słodki dylemat – Wyrok TSUE w sprawie obniżonej stawki VAT na ciastka oraz wyroby ciastkarskie

Last update on Nov. 10, 2017.

Kolejna Informacja Szefa KAS

Last update on Oct. 30, 2017.

Prawo do odliczenia VAT nie może być ograniczone formalnym wymogiem rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT

Last update on Oct. 25, 2017.

Finansowanie B+R w regionach

Last update on Oct. 20, 2017.

Rozporządzenie dotyczące cen transferowych podpisane przez Ministra Finansów (2)

Last update on Oct. 20, 2017.

Czy koszty świadczeń na rzecz pracowników ulegną zwiększeniu?

Last update on Oct. 20, 2017.

Ustawa o VAT – usługi wykonywane przez członków zarządu spółek

Last update on Oct. 20, 2017.

Nowa wersja struktury JPK_VAT

Last update on Oct. 17, 2017.

Nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzunijnych

Last update on Oct. 16, 2017.

Podatkowe uproszczenia dla przedsiębiorców

Last update on Oct. 10, 2017.